Na redni letni skupščini, ki je potekala 15. 12. 2021 tik po specializantskih seminarjih smo izvolili novo vodstvo sekcije:

Upravni odbor:

Sara Vodopivec, predsednica
Milena Mikluš, podpredsednica
Ivana Paljk Likar, tajnica
Staša Mudrovčič, blagajničarka
Eva Skuk, članica

Nadzorni odbor:
Lea Bombač Tavčar, Boštjan Pirš, Veronika Vogrin.

Podporna člana vodstvu sekcije:
Primož Cigler in Monika Gubenšek (vsebine spletne strani idr.)

SATOG bo še naprej stremel k zavzemanju za delovnopravni položaj specializantov, stremel k organizaciji strokovnih srečanj na področjih, kjer je naše znanje oziroma možnosti za pridobivanje znanj najbolj pomanjkljive. Aktivno si bo prizadeval za prenovo specializacije po meri specializantov. Čim bodo razmere to dopuščale bo ponovno organiziral družabne dogodke in prostočasne aktivnosti, kamor so toplo vabljeni vsi člani, saj je cilj SATOGa krepitev skupnosti (bodočih) kolegov iz vse Slovenije.

Prizadeval si bo tudi za ažurno spletno platformo in online informiranje.

Vsi člani so vedno vabljeni, da prispevajo z idejami in pobudami ter pomagajo k udejanjanju le teh. Izpostavljena še potreba o primernejši ureditvi članstva v SATOG – želja po formalizaciji in vedno ažurni bazi članov, na način, da se vsi specializanti gin. in por. brezplačno včlanijo v  SZD.