Spoštovane kolegice in kolegi,

s tem mesecem bomo na Ginekološki kliniki UKCL ponovno uvedli redna srečanja v okviru “edukativne ure” ob sredah ob 14.30 in sicer za začetek CTG diskusije in Journal Club na KO za perinatologijo.

Predlagana “edukativna ura” je bila ponovno odobrena s strani predstojnikov vseh treh oddelkov na Ginekološki kliniki – KOP, KOR in KOG, prav tako jo podpira nacionalna koordinatorka. Prvič smo s tem projektom po vzoru “protected time” kot ga poznajo v tujini, začeli leta 2019, a je nato z nastopom epidemije zvodenel.

Namen teh srečanj je odprta interakcija med specializanti in specialisti. To so priložnosti, da v varnem okolju debatiramo zanimive klinične primere, ki nam porajajo vprašanja, da razčistimo dileme, predstavimo primere dobre prakse, itd. ter dobimo od specialistov dragocene nasvete.

Namen “CTG srečanj”, je bolje razumeti CTG zapis in kontekst kliničnega primera.

Namen srečanj “Journal Club” je seznanjati se z mednarodno prepoznanimi in pomembnimi znanstvenimi članki, o njih diskutirati in kritično razmišljati. Pomemben cilj teh srečanj je tudi debata o pomenu izsledkov določene raziskave in možnostih oziroma omejitvah vpeljave le teh v slovensko klinično prakso.

Journal club pod okriljem podkovanih mentorjev se nam zdi odlična priložnost za učenje interpretacije statističnih rezultatov, metod, za ponotranjenje pomena številk v člankih. To znanje, ki ga na fakulteti nismo pridobili, je pomembno za suvereno interpretacijo prebrane literature, raziskav, za iskanje odgovorov na klinične dileme tudi v prihodnje, ob našem delu kot specialitsti.
Ob uvedbi srečanj smo se zgledovali po podobnih aktivnostih, ki jih izvajajo marsikje po svetu in za katere ima večina uglednih strokovnih revij pripravljeno literaturo (pomembnejše članke) z izhodišči za diskusijo.

Poiskali smo tudi navodila oziroma nasvete in predloge, kako začeti. Kot pišejo tuji strokovnjaki, je za izvedbo Journal Cluba ključna motivirana skupina udeležencev, ki se želi učiti na dokazih temelječe medicine, primeren, za to namenjen oziroma rezerviran čas in mentor oziroma vodja, pripravljen sodelovati. Nekaj časa v letih 2019 in 2020 smo se Journal Club trudili redno izvajati. Potrudili smo se, da smo (SATOG) zagotovili malico in kavo, saj je izvedba takšnih srečanj prijaznejša in uspešnejša, če poteka pol-formalno.

Vabimo vas torej na eno uro organiziranega izobraževanja tedensko (sreda ob 14:30), ko smo specializanti razbremenjeni ostalih obveznosti na deloviščih, kjer smo razpisani, da ta čas posvetimo organiziranim debatam – specializantskim seminarjem, CTG diskusijam, Journal Clubu. Tovrstno prakso naši predstojniki podpirajo in tudi pisno odobravajo (razen ko si zadržan s polnimi rokami dela v op./porodni sobi, urgenci), na nas pa je, da nanjo opozorimo in se “edukativne ure” vestno udeležujemo.

razpored “edukativnih sred” do jeseni 2022.

Vsi vabljeni tako k aktivni kot pasivni udeležbi, da skupaj zagotovimo kontinuiteto teh izobraževanj in nam zagotovimo dragoceno dodano vrednost v poteku specializacije.