Med 9. in 17. junijem so se odvile težko pričakovane simulacijske delavnice za specializante ginekologije in porodništva! Delavnice so vključevale naslednja področja izobraževanja:

–       porodniške delavnice: vakuumska ekstrakcija ploda, vodenje poroda v medenični vstavi, UZ nosečnice

–       spolna identiteta

–       osnove laparoskopije

–       kako biti dober mentor

–       profesionalno komuniciranje in profesionalizem

–       obporodne poškodbe presredka

Delavnice so potekale se v Medicinskem simulacijskem centru UKCL ter na KOP UKCL. Kolegom se zahvaljujemo za številčno visoko udeležbo (delavnice so bile polno zasedene), mentorjem pa za kvalitetno izobraževanje in predajanje znanja! Menimo, da so tovrstna izobraževanja za nas nujno potrebna. Te delavnice so poleg simulacijskega izobraževanja za nas, aktualne specializante, tudi priprava vsebin simulacijskega učenja za prenovljen kurikulum specializacije. Zato ste vsi toplo vabljeni, da se odzovete na evalvacijskih listih in iskreno pokomentirate vsebine in predlagate izboljšave, dodatne vsebine, itd. Le tako bomo skupaj zastavili kar najbolj optimalen prenovljen program specializacije!

Tokrat je zaradi logisičnega zapleta izpadla delavnica histerektomije, ki je prestavljena na jesen, ko se bodo izvedle tudi dodatne kirurške simulacijske delavnice in delavnice mehkih veščin. Upamo, da se tudi takrat vidimo v čim večjem številu!