Sprejem ob začetku 6. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije, ki je potekal 19. 10. 2022 so organizatorji posvetili tudi specializantom – obeležili smo 20 obletnico ustanovitve naše sekcije. 

Objavljamo nagovor predsednice, Sare Vodopivec, ob tej priložnosti ter video s spomini in utrinki preteklih 20 let, ki smo ga predstavili na Kongresu.

Cenjeni kolegice in kolegi, vrstniki in mentorji – hvala lepa organizatorjem za to priložnost in vsem za udeležbo na tem prijetnem večeru, ko ob prazniku slovenske ginekološke stroke, ki se bo odvil jutri in pojutrišnjem v Cankarjevem domu, lahko praznujemo tudi zagnanost njenega podmladka in svež veter, ki ga je Sekcija specializantov ginekologije in porodništva, SATOG v slovensko ginekologijo začela prinašati pred 20 leti.

Smo torej točno 20 let mlajši od začetnikov in naših današnjih vzornikov v stroki, a kot je dr. Kavšek ob nedavnem pogovoru ugotovil – se nekatere stvari nikoli ne spremenijo. Poleg navodila »ob začetku kroženja na Ginekološki kliniki se javite gospe Nataši Petkovšek« in »prijave zbira ga. Martina Pečlin«, tudi na primer – nezadovoljstvo specializantov.  Toda – nezadovoljstvo je lahko gonilo napredka.

Kot ob svoji ustanovitvi in vse odtlej, SATOG združuje posameznike, ki se, in ponovno citiram dr. Kavška izpred dvajsetih let, »kljub temu, da imajo ogromno dela že samo s tem, da so specializanti, ukvarjajo z razmišljanjem in ukrepanjem o tem, kaj naj bi ta specializacija sploh bila«.

Vsaka generacija ima svoje izzive, in delovanje SATOGa se je z leti prilagajalo aktualnim potrebam specializantov in manjku znanja.

Prvi »revolucionarni« dosežki so bili uvedba kontinuiranega izobraževanja v obliki rednih seminarjev za specializante, nato uvedba vsebin psihosomatike, ter uvedba prepotrebnih strukturiranih izobraževanj o ultrazvoku – t. i. Ultrazvočne šole. Leta 2007 se je zgodila sprememba progama specializacije z upoštevanimi številnimi specializantskimi pobudami, naprimer s skrajšanimi »zunanjimi kroženji«. Nato je SATOG naslovil potrebo specializantov po učenju osnovnih kirurških veščin v varnem, simulacijskem okolju in večkrat izvedena delavnica »tečaj osnovnih kirurških tehnik« in ob razmahu endoskopske kirurgije tudi večkrat celoletni jutranji tečaj endoskopskih operativnih tehnik na pelvitrainerjih, kasneje še delavnica ambulantne histeroskopije. Organizirali smo tudi izobraževanje o obravnavi bolnic s sumom na spolno zlorabo, sodelovali pri organizaciji simulacijskih delavnic za specializante lani in letos, in organizirali seminarski popoldan »na stičišču ginekologije in dermatovenerologije«. To so seveda le nekatere, večje aktivnosti.

V zadnjem času smo poudarjali pomen edukativne ure za specializante, ki smo jo izmenično namenjali seminarjem, CTG diskusijam in Journal Club diskusijam. V kratkem prihaja nova vsebina – »videoura« – angažirali smo se s pripravo posnetkov operacij, ki jih bomo predstavili s komentarjem operaterja in s priložnostjo za diskusijo, in jih nato s »podnapisi« objavili v slovenski ginekološki videozbirki, ki si jo prizadevamo ustanoviti kot gradivo za lažjo pripravo specializanta na kirurško delo.

In nenazadnje, odkar sama delujem v sekciji, potekajo prizadevanja in redne debate in argumentacije glede ponovne prenove specializacije, ki jo po 15 letih že težko čakamo. V novem programu bomo sedanji SATOGovci povečini aktivni že kot mentorji, a si seveda želimo, da prinese v prihodnost slovenske stroke usmerjen in realen, izvedljiv program z velikim poudarkom tudi na simulacijskem učenju.

Današnjo priložnost bi za zaključek izkoristila za zahvalo vsem predhodnim generacijam SATOGovcev, ki so namen in smisel delovanja sekcije s svojimi aktivnostmi ohranjali in bogatili in jo predali naši generaciji – danes je “SATOG” uveljavljena organizacija, ki, verjamemo, prispeva k boljšemu vsakdanu specializantov ginekologije in porodništva v Sloveniji ter tudi k napredku stroke.

Zahvala ali pohvala gre tudi vsem, ki danes v nasprotni, mentorski vlogi s svojo izkušnjo specializantskega gneva in večnega teženja v smer sprememb razumete naše aktualne tegobe in potrebe in nam z angažmajem in organizacijo aktivnosti ter mentoriranjem sledite in prihajate naproti.

In velika zahvala moji, aktualni ekipi SATOG – Evi Skuk, Ivani Paljk Likar, Staši Mudrovčič, Mileni Mikluš, Lei Bombač Tavčar, Veroniki Vogrin, Boštjanu Piršu ter Moniki Gubenšek in Primožu Ciglarju za številne ZOOM ure in konstruktivno delo ves čas našega sodelovanja.

Nazadnje pa bi priložnost izkoristila še za povabilo – vsem kolegom specializantom in mladim specialistom (po statutu smo člani SATOGa vsi, do skupaj treh let po izpitu), da se pridružite SATOGovim aktivnostim, prispevate nove ideje in delovno energijo, da se udeležujete družabnih dogodkov in da s tem gradimo kolegialno skupnost.


Ob 20. obletnici smo pripravili kratek filmček z utrinki SATOG druženj preteklih let, ki smo ga predvajali na kongresu. Vabljeni k ogledu!