Aktualen razpored specializantskih seminarjev

Navodila za pripravo seminarja (KLIK)

Predstavitev je ustna, traja največ 20 minut, sledi ji 10-minutna razprava.Pomembno je spoštovati čas vseh udeleženih in se držati predvidene časovnice. V primeru prekoračitve časa bo predavanje s strani kolega moderatorja prekinjeno (z glasnim zvoncem J).

Predstavitev naj bo strukturirana po zgoraj predstavljeni EBCOG shemi.

Predlagamo uvod s klinično vinjeto obravnavanega stanja, razčlenitev problema (diagnostika, zdravljenje, informiranje pacientke, praktični vidik obravnave v slovenskem zdravstvenem sistemu) in zaključek s ključnimi poudarki (»opornimi točkami«) in iztočnicami za razpravo.