Končno smo skupaj slavnostno otvorili prenovljeno specializantsko sobo, za katero si želimo, da bi bila na voljo in uporabo čim večjemu številu pecializantov.

Zahvale gredo vsem kolegom, ki so namenili svoj čas, dobro voljo in trud za skupo dobro!