Sem Staša Mudrovčič in sem se v 3. letniku specializacije ginekologije in porodništva  lahko udeležila ENTOG izmenjave in EBCOG kongresa v Grčiji.

Evropsko združenje specializantov ginekologije in porodništva (Eurpoean network of trainees in obstetrics and gynaecology – ENTOG) vsako leto organizira program izmenjave in izobraževalno srečanje specializantov. V okviru izmenjave v tujini specializantje za nekaj dni obiščejo bolnišnice v državi gostiteljici in se nato udeležijo konference specializantov. Že omenjeni ENTOG kongres poteka v sklopu EBCOG (The European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) kongresa, saj tudi sicer z EBCOG tesno  sodeluje.

Prvotno sem se prijavila na ENTOG  izmenjavo že lani , ko naj bi ta potekala na Norveškem, a je zaradi epidemiološke slike ta (žal) odpadla. Letos je izmenjava potekala v Grčiji od 31.avgusta do 3.septembra. Izmenjave se lahko udeležita 2 specializanta iz vsake države članice ENTOGA, tako da člani Slovenskega združenja specializantov ginekologije in porodništva (Slovenian asociation of trainees of Obstetrics and Gyneacology – SATOG) vsako leto po določenih kriterijih izberejo med prijavljenimi specializanti.

Organizatorji so nas razporedili v eno izmed 7 mest v Grčiji in medtem, ko je bila moja kolegica Vita izbrana za izmenjavo v mestu Heraklion na Kreti, je bila moja destinacija mesto Alexandropoulis.  Alexandroupolis je pristaniško mesto in trgovsko središče severovzhodne Grčije. Je prijetno obmorsko mesto z več sto turisti vsako leto in s 75.000 prebivalci.

Skupaj z menoj so bili na izmenjavi v Alexandropoulisu še 3 specializanantje in sicer kolegica iz Malte ter sospecializanta iz Hrvaške in Bolgarije. Gostujoči grški specializantje iz lokalne bolnice so nas toplo sprejeli in tekom izmenjave poleg dopoldanskega dela v bolnici skrbeli tudi za socialni program.  Večino časa smo preživeli kot opazovalci dela, tako smo jih spremljali pri delu v ambulantah,  prisostovali ginekološkim operacijam in carskim rezom v operacijski sobi ter opazovali vizite na oddelku otročnic in ginekoloških bolnic. Pravtako so vsak dan za nas specialisti pripravili krajše angleško predavanje o aktualnih ginekološko-porodniških temah.

Iz strokovnega stališča je način dela bolj ali manj podobno delu pri nas,  vseeno pa moramo priznati, da so bile opazne nekatere razlike v zdravstveni oskrbi bolnic in nosečnic. V Grčiji je npr. odstotek carskih rezov okoli 60% v primerjavi s Slovenijo, kjer je odstotek 22% , tudi endoskopske operacije so bolj izjema kot pravilo.  Kljub vsemu ne pozabimo, da so moje izkušnje omejene na delovanje le ene bolnice, poleg tega naj bi pomemben delež  zdravstvene oskrbe v Grčiji potekal znotraj privatnega  zdravstva, ki naj bi v primerjavi z javnim zdravstvom deloval na višji ravni.

Menim sem, da je bil cilj izmenjave dosežen, saj so  se zanimive izkušnje strokovnega programa povezovale s spoznavanjem grškega vsakdanjega načina življenja in kulture. Tako so nas gostitelji tekom izmenjave  peljali na ogled mesta, ob popoldnevih so nas peljali na prelepe in prijetne lokalne plaže, ob večerih pa smo skupaj z gostitelji uživali v grških jedeh in vinu.

Tekom izmenjave smo s kolegi specializanti izmenjali naše zgodbe delavnih dni in neprespanih noči, delili smo strokovne nasvete ter debatirali o naših željah in strahovih za karierno prihodnosti . Lahko rečem, da smo se povezali tako na profesionalni kot na osebni ravni.

Po štirih dneh smo se skupaj z letalom odpravili v Atene, kjer je potekal kongres. Kot že rečeno sta sočasno potekala EBCOG in ENTOG kongres. Ker sem se predhodno že prijavila na EBCOG kongres, se ENTOG kongresa po izmenjavi nisem udeležila. ENTOG je bil sestavljen iz teoretičnih predavanj in delavnic laparoskopije, ultrazvoka in vodenja poroda v medenični vstavi. Poleg tega je znotraj kongresa  kot običajno potekalo srečanje. ki daje specializantom priložnost, da razpravljajo o svojih izkušnjah in dajejo predloge za izboljšave ter generalna skupščina , kjer so bili tudi letos izvoljeni novi predstavniki ENTOG-a.

S kolegicami iz Slovenije smo se od 2.-5. septembra udeležile EBCOG kongresa, ki je zaradi trenutne epidemiološke situacije potekal v ‘hibridni obliki , kar se je poznalo na relativno majhni udeležbi v živo.  Strokovna predavanja iz področja ginekologije, reproduktivne medicine in porodništva so sočasno potekala v 5 predavalnicah, tako da je bilo občasno težko izbrati predavanje, ki me je najbolj zanimalo. S kolegicama Tino Kek in Vito Mesarič smo na kongresu predstavljale tudi naše kratke prispevke in menim, da smo vse nalogo uspešno opravile. Vsak dan smo se udeležile delavnic po predavanjih , sama sem se udeležila kolpskoske delavnice, ultrazvoka v drugem trimesečju in ohranjanja plodnosti. Kolegice so zelo pohvalile delavnice in predavanje o vodenju poroda pri plodu v medenični vstavi profesorja Franka Louwena iz Nemčije, ki naj bi temo osvetlil iz popolnoma drugega zornega kota. Meni osebno pa so bila zanimiva predavanja  profesorja Helderja Ferreire iz Portugalske, ki je predaval o novostih na področju minimalno invazivne kirurgije. Seveda  je bil delež predavanj namenjen tudi trenutno aktualni temi – COVID-u.

S kongres  sem odšla obogatena z novim znanjem in super spomini na prijetno druženje s sospecializantkami tudi izven službe.