Specializanti smo se od 9. do 11. marca udeležili 6. Evropskega kongresa o medporodni oskrbi (angl. European Congress on Intrapartum Care, ECIC) v Beogradu. Glavne teme kongresa so bili fiziologija poroda, novi inštrumenti za operativno dokončanje vaginalnega poroda, porod v medenični vstavi, indukcija poroda in poškodbe presredka. Poleg predavanj smo se lahko udeležili “hands on” delavnic o vodenju poroda pri plodu v medenični vstavi, interpretacija CTG zapisa, uporaba vakuuma itn. Imeli smo tudi priložnost predstaviti klinične primere iz naše prakse, v prostem času pa tudi raziskati čarobne kotičke glavnega mesta Srbije.

– Marija Batkoska