Letos je skupščina ENTOG potekala v Birminghamu, v prostorih »Birmingham Woman’s Hospital« v Združenem kraljestvu, 21. 9. 2023.

Dopoldne pred skupščino je ENTOG organiziral delavnico o »Bridging the future – ENTOG Leadership Workshop« za nacionalne predstavnike, ki jo je vodila Annabella Serranito. Pogovarjali smo se o človeških dejavnikih v procesih in zdravstvenem sistemu, o varnosti in kakovosti. Tema je bilo učinkovito vodenje v zdravstvu. Naloge vodij so izpolnjevanje nalog oziroma izvajanje kvalitetne zdravstvene oskrbe, razvoj posameznikov in izgradnja in vzdrževanje timov. Bistveno za dobro vodenje je ustvarjanje vizije in razvoj in zasledovenje strategije za dosego vizije in cilja.

Popoldne je potekala 33. ENTOG skupščina, kjer je upravni odbor predstavil ENTOG aktivnosti v zadnjem letu.

Sprejeli smo zapisnik 32. skupščine, ki je potekala lani v Oslu.

Nagovoril nas je predstavnik EBCOG, prof. Frank Loeuwen.

Člani upravnega odbora so podali poročila o delu in aktivnostih. Izpostavili so številna vzpostavljena sodelovanja z evropskimi združenji (ISUOG, IPVS, ESSM, ESGE, EJOG) ter WATOG in EBCOG. Posebej so ponovno predstavili projekt »One to One Exchange«. Predstavili so številne priložnosti, ki so jih in jih še načrtujejo ustvarjati za specializante širom Evrope.

Švicarska predstavnica je delila plane za izmenjavo v Švici septembra 2024. Za izmenjavo leta 2025 je bila kot edina prijavljena kandidatka izbrana Nemčija.

Tri udeleženke izmenjave v Združenem kraljestvu so predstavile svoje izkušnje in vtise.

Sledile so volitve v nov upravni odbor ENTOG, saj je štirim dosedanjim članom (predsedniku, tajnici, blagajničarki in članici) potekel mandat. Kandidati so se predstavili, sledile so volitve. Nov upravni odbor ENTOG sestavljajo:

Sofia Tsiapakidou (Grčija) – predsednica

Mei Yee Ng (Irska) – tajnica

Esther McNeill (Združeno kraljestvo – Severna Irska) – blagajničarka

Rafał Zadykowicz (Poljska) – član, webmaster

Sara Vodopivec (Slovenija) – članica.

ENTOG si bo tudi v novem mandatu prizadeval za krepitev položaja in slišanost specializantov znotraj EBCOG, za kreiranje novih priložnosti za specializante znotraj strokovnih združenj, na mednarodnih strokovnih srečanjih, v uredniških odborih revij, ter v posameznih ustanovah, ki jih EBCOG akreditira. Dela EBOCGove akreditacijske ekipe vedno predstavljajo člani ENTOG, ki se posebej posvetijo delu s specializanti v posamezni inštituciji.

Sledil je družabni večer z večerjo.