Psihosomatika

Vodja: doc. Dr. Vislava Globevnik Velikonja, spec. klin. psih.
Email: vislava.velikonja@guest.arnes.si

Seminarji potekajo ob ponedeljkih ob 13.30 v 5. nadstropju KO za perinatologijo (izjema so prazniki in poletni čas). Glede teme in naslova seminarja, ki ga boste sami pripravili, se dogovorite z doc. Velikonjo.

Pogoji za pristop k specialističnem izpitu:

  • 20 obiskov seminarjev + 2 pripravljena seminarja
    ALI
  • 30 obiskov seminarjev + 1 pripravljen seminar

IN

  • opravljen tečaj iz psihosomatike
    ALI
  • kolokvij iz literature za tečaj psihosomatike (Globevnik Velikonja V, Geršak K (eds). Psihosomatika v ginekologiji in porodništvu: 1. slovenski simpozij, Ginekološka klinika, ljubljana, 11.3.2016. Ljubljana: Slovensko društvo za psihosomatiko v giekologiji in porodništvu, 2016)

V primeru, da specializant nima nič od zgoraj navedenega, mora opraviti izpit iz učbenika, ki ga priporoča ISPOG: Paarlberg KM, Van de Wiel HBM (eds). Bio-Psycho-Social Obstetrics and Gyneacology: A Competency-oriented Approach. Springer International Publishing Switerland, 2017.