Razporedi

Razpored kroženja na ginekološki kliniki

Tabela kroženja na vseh 3 kliničnih oddelkih Ginekološke klinike UKC Lj. Za kroženje na ginekološki kliniki UKC Lj je potrebno biti naveden na seznamu zdravniške zbornice ter tudi na tej tabeli. Spremembe kroženja na GK v Ljubljani, morajo biti posodobljene tako na omenjeni tabeli kot na zbornici. Za vnos oziroma popravke v tabeli kontaktirajte Vida Janšo, dr.med. (KOG GK UKC Lj) – vid.jansa@gmail.com. Za spremembe na zbornici kontaktirajte zbornico, referentko pristojno za ginekologijo in porodništvo.

NOVO! Očitno sta nastali pomotoma 2 verziji tabele, preveri, da gledaš pravo (na katero te odpelje zgornji link).

Sobotno delo v porodnišnici

Razpored za sobotno delo (aktualen razpored je objavljen tudi na seznamu dežurnih zdravnikov na GK UKC Lj)

Aktualen seznam kandidatov za sobotno delo

S 1.1.2021 je pričel veljati nov režim razpisovanja specializantov za sobotno delo na Kliničnem oddelku za perinatologijo UKCL (v nadaljevanju KOP). Sobotno delo vključuje delo na oddelkih otročnic in sprejemni ambulanti.

Sobotno delo lahko opravljajo izključno specializanti, ki so že odkrožili cca 3 mesece na KOP, vključujoč SA in oddelke otročnic, saj je za opravljanje sobotnega dela potrebna samostojnost pri delu na oddelkih otročnic in v SA.

Sobotno delo lahko opravljajo izključno specializanti, ki imajo veljavno zaposlitveno pogodbo (ali aneks) z UKCL, kar pomeni, da sobotno delo lahko opravljajo zgolj tisti specializanti, katerih delodajalec je UKCL, in tisti, ki v času opravljanja sobotnega dela krožijo v UKCL (sobotnega dela torej ne morejo opravljati specializanti, ki so nekoč krožili v UKCL, v trenutku ko so na sporedu za sobotno delo, pa so že nazaj v matični ustanovi).

Sobotno delo se šteje kot dežurno delo, zato ga bodo opravljali predvsem tisti specializanti, ki še ne dežurajo oziroma dežurajo samo na enem delovišču. Upoštevajoč Pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov se moramo vsi specializanti vsaj 24-krat letno vključiti v opravljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, kar lahko specializant, ki še ne dežura, ali dežura manj, deloma doseže s sobotnim delom. Nasprotno tisti, ki opravljajo 4 in več dežurstev mesečno, z opravljanjem sobotnega dela presegajo največje letno število nadur (230 ur na leto), kot jih predvideva Zakon o delovnih razmerjih oziroma Zakon o zdravniški službi. Specializanti, ki opravljajo dežurstva na 2 deloviščih GK UKCL bodo za sobotno delo razpisani le še izjemoma.

Če izpolnjujejo kriterije pod točkama 1. in 2. se na sobotno delo lahko po lastni želji razporedijo tudi ostali (dežurajoči) specializanti.

Še naprej velja, da specializant za opravljeno sobotno delo prejme proste ure (ob praznikih dvojno število ur). V dogovoru s specializantom, ki razporeja specializante na posameznem kliničnem oddelku in če kadrovska situacija to dopušča, koristi nadure v ponedeljek po delovni soboti ali najkasneje do konca tistega delovnega tedna z namenom, da se nadure ne kopičijo. 

V SATOG-u smo volontirali, da bomo do nadaljnjega za razpored skrbeli specializanti sami. Nad njim bo bdela predsednica SATOG-a v sodelovanju s specializantom, ki razpisuje specializante na delovišča KOP za aktualni mesec. Če smo koga nehote izpustili oziroma bi želel kdorkoli drug, ki izpolnjuje pogoja pod točkama 1. in 2., sobotno delo še naprej opravljati, naj se prosim javi v odgovoru na to sporočilo in ga bomo dodali na seznam.  Menjave med seboj bodo sicer možne, a le v dogovoru z vodjo specializantov na KOP in specialistom na KOP ter koordinatorjem specializantov na GK UKCL (Vid Janša, dr.med.).