SATOG ekipa

UPRAVNI ODBOR

Sara Vodopivec – predsednica,

Milena Mikluš – podpredsednica,

Ivana Paljk Likar – tajnica,

Staša Mudrovčič – blagajničarka in

Eva Skuk – član.

NADZORNI ODBOR:

Lea Bombač Tavčar,

Boštjan Pirš,

Veronika Vogrin

Skrbnik SATOG spletne strani: Boštjan Pirš