39. srečanje ESHRE
Več informacij na: https://www.eshre.eu/ESHRE2023