Ljubljanska šola ginekološke endoskopije

Ljubljanska šola ginekološke endoskopije

Namen in opis tečaja
Tečaj je namenjen specializantom, mlajšim specialistom in vsem, ki bi želeli obnoviti in poglobiti
znanje laparoskopske in histeroskopske kirurgije po ESGE in GESEA smernicah. V tečaju bomo
prikazali posege, ki jih mora obvladati (teoretično ali praktično) ginekolog, ko konča specializacijo iz
ginekologije in porodništva.
Med tridnevnim tečajem se bodo tečajniki seznanili z osnovnimi načeli laparoskopske in
histeroskopske kirurgije, anatomijo, inštrumenti in viri energij, ki jih uporabljamo pri tovrstnih
operacijah. Novost letošnjega tečaja bodo predavanja o najpogostejših ginekoloških patologijah, ki jih
srečujemo v vsakdanji klinični in operativni praksi, in njihovi kirurški obravnavi. Tečajnike bomo
seznanili tudi z zapleti, do katerih lahko pride, preprečevanjem in ukrepih ob pojavu le-teh. Izkušeni
laparoskopski in histeroskopski kirurgi bodo s predavanji in posegi, ki jih bomo prenašali v živo,
predstavili značilne operacije.
V popoldanskem času bodo tečajniki pod vodstvom mentorjev in ob pomoči izkušenih operacijskih
sester vadili na laparoskopskih in histeroskopskih trenažerjih. Pripravili bomo spretnostne vaje in
modele, ki bodo posnemali posamezne patološke spremembe. Zadnji dan bomo s kratkim testom
preverili pridobljeno znanje med tečajem.
Tečaj se bo zaključil s spominskim simpozijem z naslovom »Endometrioza črevesa«, ki smo ga
posvetili izjemnemu človeku, kirurgu in prijatelju asist. mag. Robertu Juvanu, dr.med., ki nas je
zapustil mnogo prezgodaj. Potekal bo v petek, 22. 9. 2023 in je namenjen vsem specializantom in
specialistom ginekologije, abdominalne kirurgije, gastroenterologije in splošne medicine. Simpozij bo
govoril o najpogostejših metodah diagnostike in zdravljenja endometrioze črevesa ter obravnaval
težave bolnic z endometriozo črevesa skozi perspektivo ginekologov in abdominalnih kirurgov.
Vodja tečaja
Izr. prof. dr. Helena Ban Frangež, dr. med.