OBRAVNAVA ŽRTVE SPOLNEGA NASILJA

OBRAVNAVA ŽRTVE SPOLNEGA NASILJA

Strokovno srečanje je namenjeno vsem: specialistom in specializantom ginekologije in porodništva, družinske medicine, urgentne medicine, psihiatrije, zdravnikom pripravnikom in sekundarijem, medicinskim sestram, medicinskim sestram babicam, psihologom in kliničnim psihologom, kriminalistom, pravnikom in zdravstvenim administratorjem. Pridobivanje kreditnih točk pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege je v postopku.

Kotizacija: 180 EUR (DDV vključen) Študenti, upokojenci in predavatelji so kotizacije oproščeni

Prijave: www.ukc-mb.si – Strokovna srečanja

Vabilo: www.ukc-mb.si/media/content-files//13388/Zloženka%20Spolno%20nasilje%207.%206.%202024-6.pdf