Reanimacija novorojenca – tečaj

Reanimacija novorojenca – tečaj

Program in prijava: http://www.mf.uni-mb.si/si/oglasna-deska/ucne-delavnice

Kotizacija za udeležbo na tečaju znaša: 200,00 EUR, z vključenim DDV. Račun za kotizacijo vam bomo izstavili po končani učni delavnici.
Kotizacija zajema: udeležbo na delavnici, potrdilo in organizirano kosilo.
Po uspešno zaključenem tečaju prejmejo udeleženci potrdilo o udeležbi s strani Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Učna delavnica je prijavljena na Zdravniški zbornici Slovenije za dodelitev kreditnih točk in na Zbornici-Zvezi, ki je dodelila 13 licenčnih točk za negovalni in babiški tim.
Oddaja prijavnic možna do 4. 10. 2024

Po e-pošti: udmedicinamaribor@gmail.com
Več informacij: 02 234-58-26 in 02 312-20-97
Strokovna vprašanja v zvezi s tečajem:
ORGANIZACIJSKI VODJA
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik
Izr. prof. dr. Faris Mujezinović, dr. med.
STROKOVNI VODJA
Doc. dr. Milena Treiber, dr. med.