Specializantske simulacijske delavnice
SIMULACIJSKE DELAVNICE ZA SPECIALIZANTE GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVAObvezen del izobraževanja za specializante ginekologije in porodništva. Organizatorji: Ginekološka klinika UKC LJ  – Klinični oddelek za perinatologijo (KOP) in Klinični oddelek za ginekologijo […]

Specializantske simulacijske delavnice

SIMULACIJSKE DELAVNICE ZA SPECIALIZANTE GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVAObvezen del izobraževanja za specializante ginekologije in porodništva.

Organizatorji: Ginekološka klinika UKC LJ  – Klinični oddelek za perinatologijo (KOP) in Klinični oddelek
za ginekologijo (KOG) in Sekcija specializantov ginekologije in porodništva (SATOG)
Lokacija: Medicinski simulacijski center UKC LJ (MSC), prostori v stavbi stare babiške šole,
predavalnica 2 v glavni stavbi UKC LJ.

Organizacijski in strokovni odbor:
Predsednici: Katja Čehovin in Lili Steblovnik
Odbor: Iza Predanič Drobne, Veronika Vogrin

URNIK:
TOREK 5.3.2024 – Obporodne poškodbe perineja (dve zaporedni delavnici)
SREDA 6.3.2024 – Porodniške delavnice (vakuum, medenična vstava in UZ v nosečnosti)
PONEDELJEK 11.3. 2024 – Delavnica tehnik histerektomij
ČETRTEK 14.3.2024 – Osnove laparoskopije
PETEK 15.3.2024 – Osnovne kirurških tehnik