Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

Strokovno izobraževalni dan Ginekološke klinike Ljubljana

Prijave
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca www.perinatologija.si. Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, številko članske izkaznice Zbornice – zveze oz. Zdravniške zbornice ter kdo je plačnik kotizacije. Potrdilo o udeležbi boste prejeli preko elektronskega naslova.

Kotizacija znaša 100€ brez DDV in jo nakažete po prejemu računa.

Dodatne informacije na: tanja.groselj@kclj.si

Organizacijski odbor: Ginekološka klinika, Strokovni kolegij zdravstvene in babiške nege