Tečaj iz načrtovanja družine – praktični vidiki
Osnovni »Tečaj iz načrtovanja družine«, ki na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana poteka od leta 2017, letos nadgrajujemo. »Tečaj iz načrtovanja družine – praktični vidiki« s kliničnimi primeri in vajami na simulatorju bo potekal na Ginekološki kliniki UKCL v četrtek 30. marca 2023. Tečaj je namenjen specializantom in specialistom ginekologije in porodništva, družinske medicine, pediatrije in medicinskim sestram/babicam, študentom ter drugim zdravstvenim delavcem. Več informacij na: https://www.obgyn-si.org/kongresi/tnd/