ZGODOVINA

SATOG je bil ustanovljen leta 2002 na pobudo tedanjih specializantov, ki so si želeli boljših pogojev za izobraževanje ter jasneje postavljenih pravil in smernic v odnosu specializant – mentor.   Slovenski specializanti ginekologije in porodništva so se, vse od...